O Bibliotece

BIBLIOTEKA W BROCHOWIE

Witaj na stronie Biblioteki Gminnej w Brochowie, miejscu, które kieruje się misją rozwoju czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i dokumentowania dorobku kulturalnego, naukowego oraz gospodarczego Gminy Brochów.

Przestrzeń Spotkań i Kultury

Tworzymy przyjazne miejsce spotkań i kultury, gdzie czytelnicy mogą dzielić się swoimi pasjami, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, warsztatach i spotkaniach autorskich, tworząc inspirującą społeczność czytelniczą.

Wypożyczalnia dla Wszystkich

Oferujemy możliwość korzystania zarówno na miejscu, jak i poprzez wypożyczanie na zewnątrz naszych zbiorów, z myślą o dzieciach, młodzieży, studentach, osobach starszych oraz tych, którzy poszukują wiedzy pomimo ewentualnych ograniczeń.

Bogactwo Zbiorów

Zapewniamy dostęp do różnorodnych materiałów bibliotecznych, obejmujących książki, czasopisma i inne źródła, które służą rozwojowi wiedzy i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych naszych czytelników.

Wsparcie Informacyjno-Bibliograficzne

Zapewniamy wsparcie informacyjne i bibliograficzne, pomagając naszym czytelnikom w znalezieniu odpowiedzi na ich pytania.

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem a puste serce wzruszeniem”

Popularyzacja Czytelnictwa

Działamy na rzecz promocji czytelnictwa, organizując różnorodne formy pracy z czytelnikiem, tak aby korzystanie z naszych zasobów było zarówno przyjemne, jak i inspirujące.


Współpraca i Partnerstwo

Aktywnie współpracujemy z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, aby rozwijać czytelnictwo i zaspokajać potrzeby oświatowe i kulturalne naszej społeczności.

NASZE PLACÓWKI

Główna siedziba naszej biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie – Brochów 27.

Filia naszej biblioteki, zlokalizowana jest w budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie – Śladów 101.

Przyjazna atmosfera w naszych placówkach sprzyja nauce i poszerzaniu wiedzy. Regularnie organizowane są tu różnorodne wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze i konkursy, które mają na celu pobudzenie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie umiejętności uczniów. 

NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Malejka – Dyrektor
Monika Trzos – Młodszy bibliotekarz
Magdalena Jakubowska – Pomoc biblioteczna

HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GMINY BROCHÓW

Biblioteka, na terenie obecnej gminy Brochów funkcjonowała już w XVII w. przy kościele parafialnym w Brochowie. Wzmianka o istnieniu biblioteki zawarta została w dokumencie wizytacyjnym z 1603 r. Wówczas nad zakrystią znajdowało się osobne pomieszczenie, w którym przechowywany stare księgi liturgiczne oraz bibliotekę kościelną. Po zniszczeniu kościoła w I Wojnie Światowej księgozbiór przepadł razem z dużą częścią wyposażenia. Gdy w latach 30-tych XX w. odbudowywano świątynię, zapewne z braku środków, sala biblioteczna nie została odtworzona i tak pozostało do chwili obecnej.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, w granicach współczesnej gminy Brochów działało kilka bibliotek. W Lasocinie funkcjonowała założona w 1926 r. Biblioteka Koła Młodzieży Wiejskiej. Jej siedziba znajdowała się w mieszkaniu prywatnym. Zbiory udostępniane były odpłatnie wszystkim czytelnikom. Księgozbiór biblioteki liczył 106 tomów (wg stanu na dzień 1 stycznia 1930 r.), a korzystało z niego 40 czytelników (dane za rok 1929). r. W świetle aktualnych informacji można przypuszczać, że na terenie gminy Tułowice (obecnie gmina Brochów) biblioteka gminna funkcjonowała już w 1930 r. Świadczy o tym przeznaczenie w budżecie gminy na rok 1930/1931 kwoty 300 zł na taki właśnie cel.

Po zakończeniu II Wojny Światowej władze Polski Ludowej przystąpiły do organizacji państwowej sieci bibliotecznej. Podstawę prawną tych działań stworzył Dekret Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Prawdopodobnie wtedy powstała pierwsza powojenna biblioteka gminna mieszcząca się w budynku urzędu gminy w Wilczu Tułowskim. Początkowo zajmowała ona jedno pomieszczenie na parterze, następnie przeznaczono na lokal biblioteczny trzy pokoje na strychu budynku. Kierownikami biblioteki były m.in. p. Góralowa, Anna Osińska oraz Janina Kosińska (Głogoza). W 1947 r. uruchomiono filię w Lasocinie, zaś w 1948 r. w Miszorach. Po reformie administracyjnej w 1975 r. opiekę na bibliotekami województwa warszawskiego przejęła Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Wówczas biblioteka gminna nosiła nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Tułowice w Miszorach. Jej filie znajdowały się w Wólce Smolanej oraz w Brochowie założona w 1984 r. Następnie w 1991 r. powstała filia publiczno-szkolna w Śladowie. Dnia 11 maja 1992 r. Rada Gminy Tułowice nadała statut Bibliotece Publicznej Gminy Tułowice. Na mocy porozumienia z dnia 6 marca 2001 r. zawartego między Zarządem Powiatu Sochaczewskiego a Zarządem Miasta Sochaczewa zadania nadzoru na bibliotekami gminnymi w powicie powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie. W związku ze zmianą siedziby władz gminy oraz reformą administracyjną kraju wprowadzoną w życie 1 stycznia 1999 r., Rada Gminy Brochów uchwaliła statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie z filiami w Lasocinie i Śladowie, co miało miejsce 24 kwietnia 2002 r. Dnia 26 listopada 2012 r. Rada Gminy Brochów podjęła uchwałę w sprawie likwidacji filii w Lasocinie. Z kolei zmiany w przepisach dotyczących celów i zadań, sposobu organizacji, zarządzania oraz prowadzenia gospodarki finansowej bibliotek spowodowały dezaktualizację ww. statutu. W związku z tym zaistniała konieczność jego uchylenia i stworzenia nowego dokumentu, który został nadany przez Radę Gminy Brochów w dniu 30 września 2015 r.

Oprac. Sebastian Tempczyk
Przewiń na górę
Skip to content